Galeria Handlowa Sky Tower

Nota prawna

LC Corp Sky Tower Sp. z o. o. dołożył wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą. Każda osoba przeglądająca strony niniejszej domeny powinna być jednak świadoma, że zawarte na nich wiadomości mogą być niekompletne lub nieaktualne.

Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem ze strony ponosi Użytkownik. W żadnym przypadku LC Corp Sky Tower Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze stron internetowych www.skytower.pl

Copyright LC Corp Sky Tower Sp. z o.o.
KRS 0000247364, Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 899-25-53-811
Wysokość kapitału zakładowego 134.000.000,00 PLN